Лукс Инвест ООД
БенчМарк Бизнес Център е модерна офис сграда със забележителна архитектура, разположена на основния булевард в София – „Цариградско шосе”. Общата РЗП на проекта е 35 079 ...

Промишлено строителство
Наличието на собствен цех за производство на метални конструкции, които са основен елемент в изграждането на промишлени сгради,спомага за бързото изпълнение на индустриални обекти и обществени сгради.

Административно строителство
Голям дял от работата на „Лъки строй 2011“ ЕООД са построените административни и обществени сгради.Успешно осъществени бяха големи проекти на бизнес центрове, хотели и училища, които допринесоха за повишаване на корпоративният имидж на фирмата и извеждането й сред водещите...

Жилищно строителство
Строителството на жилищни сгради е основно направление на „Лъки строй 2011“ЕООД. Освен собствени проекти,фирмата изпълнява и сгради на инвеститори в недвижими имоти.

Метални конструкции
Производство и изработката на метални конструкции и изделия от метал, е друго основно направление, което фирмата развива успешно. Със собстен цех оборудван с високопроизводителни машини, арматурен двор, работилница за заготовка...

Нов производствен корпус "Преси"

Лъки строй 2011 ЕООД е Главен изпълнител на нов завод за ловно оръжие в гр.Габрово

Клиенти

През годините "Лъки строй 2011"ЕООД и „Лукс Инвест“ ООД установиха трайни и коректни бизнес взаимоотношения със своите клиенти и партньори.Благодарим за доверието,което те ни гласуваха и изразената готовност за бъдеща съвместна работа.

Референции

Най-голямото удовлетворение за влаганите усилия и старание в изграждането на обектите са нашите доволни клиенти. Настоящите референции са признание за високото качество, спазени срокове и коректност...

Сертификати

Лъки строй 2011 ЕООД успешно е внедрила системата за управление на качеството ISO 9001:2008 както и BS OHSAS 18001:2007 – система за управление на здравословните и безопасни условия на труд.